aanmelding

Ouders/verzorgers doen de aanmelding. Dit kan tijdens de open dag of door een afspraak op school te maken. Ouders/verzorgers komen samen met hun kind op school. Als ouders/verzorgers en/of het kind het wil, kan er een gesprek plaatsvinden met de zorgcoördinator of schoolpsycholoog om meer informatie te krijgen over de school. Er kan ook (nog) een rondleiding gegeven worden. Als het aanmeldformulier is ingevuld, wordt alle informatie over een kind opgevraagd bij de school waar het kind op dat moment nog naartoe gaat (bijvoorbeeld de basisschool). Alle informatie wordt dan goed gelezen om te kijken of het kind naar Het Plein mag komen. Als een kind is aangemeld, betekent dat dus niet automatisch dat het kind wordt toegelaten! 

Na de aanmelding vindt vaak ook nog een gesprek plaats om zeker te weten dat alle informatie bekend is voordat een kind wordt toegelaten. 
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar de zorgcoördinator Pauline van der Pijl.

 Voor extra informatie betreft de aanmelding klik hier.