informatie  ouders

aanmelding

Ouders/verzorgers doen de aanmelding. Dit kan tijdens de open dag of door een afspraak op school te maken. Ouders/verzorgers komen samen met hun kind op school. Als ouders/verzorgers en/of het kind het wil, kan er een gesprek plaatsvinden met de zorgcoördinator of schoolpsycholoog om meer informatie te krijgen over de school. Er kan ook (nog) een rondleiding gegeven worden. Als het aanmeldformulier is ingevuld, wordt alle informatie over een kind opgevraagd bij de school waar het kind op dat moment nog naartoe gaat (bijvoorbeeld de basisschool). Alle informatie wordt dan goed gelezen om te kijken of het kind naar Het Plein mag komen. Als een kind is aangemeld, betekent dat dus niet automatisch dat het kind wordt toegelaten! 

Na de aanmelding vindt vaak ook nog een gesprek plaats om zeker te weten dat alle informatie bekend is voordat een kind wordt toegelaten. 
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail dan naar de zorgcoördinator: Pauline van der Pijl (zorgcoordinator):  p.pijl@het-plein.net
Voor extra informatie betreft de aanmelding klik hier.

Extra vergoeding

Gratis laptop en geld voor schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Voor ouders met kinderen op de middelbare school zijn er twee regelingen. Dit zijn de Scholierenvergoeding en de gratis laptop.

Scholierenvergoeding (voor kinderen jonger dan 18 jaar)

U krijgt extra geld. Daarmee betaalt u bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, bijles, muzieklessen, een fiets of schoolspullen.

• Let op. U krijgt pas geld als u ons laat weten wat u betaald heeft. Dat doet u met een declaratieformulier.

Reiskosten

Moet uw kind reizen voor de middelbare school? Dan kunt u € 250,- krijgen voor de reiskosten. U krijgt alleen geld als uw kind 3 zones of meer moet reizen.

Gratis laptop

• Uw kind krijgt een computer. En u krijgt één keer € 200,- voor een abonnement op internet.

• Uw kind moet eerst een cursus doen voordat het de laptop krijgt. Daar leert uw kind de laptop en internet te gebruiken.

Wat is een laag inkomen en weinig geld?

Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont  met uw kind(eren). En u had op 31 december minder dan € 11.790,- aan geld.

Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.

Aanvragen

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.
Kijk ook op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren-krijgen