Gezonde School

Op verschillende manieren probeert onze school bij te dragen aan de gezondheid van zijn leerlingen en personeel. Gezondheid op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak. We vinden dat belangrijk omdat goede gezondheid leidt tot een prettig en veilig schoolklimaat, betere prestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl ook buiten school.

Een greep uit onze afspraken en gezonde aanpak

 • Voor een prettig en veilig schoolklimaat hanteren wij 5 gouden regels die overal zichtbaar zijn in school. 
 • In de lessen Leefstijl wordt gepraat over en geoefend met sociale vaardigheden die nodig zijn om in een goede sfeer met elkaar te leven en samen te werken. 

 • \\Sources.localzone\Users$\1570-4958-OlgaH\Downloads\file (2).jpeg

 • Ons schoolplein heeft een voetbalveld, basketbalpalen en tafeltennistafels. Leerlingen die dat willen kunnen in de pauzes sportief ontspannen en gezond bewegen.
 • Leerlingen kunnen zich opgeven voor schoolzwemmen of andere sportieve trajecten die we onder of na schooltijd kunnen aanbieden. 
 • Onze school en de schoolpleinen zijn rookvrij. In lessen wordt aandacht besteed aan de risico’s van deze en andere genotmiddelen. 
 • Eén dag per week is onze schoolarts aanwezig. Leerlingen uit de 1e en 3e klassen worden door haar gezien voor een korte medische controle. Daarnaast kunnen leerlingen zelf (met of zonder hun ouders) een afspraak met haar maken.
 • Bij het maken en verkopen van eten en drinken in onze kantine wordt gelet op gezonde voeding. Ook stimuleren we het drinken van water en eten van fruit. Energiedranken zijn bij ons niet welkom. 
 • Het thema vriendschap, relaties en seksualiteit komt in alle leerjaren in verschillende (gast-)lessen aan de orde. We werken daarbij samen met een aantal organisaties die zeer deskundig en ervaren zijn.
 • We praten vaak met leerlingen over de voor- en nadelen van social media en wijzen ze op het grote belang van online veiligheid.
 • We bieden trainingen aan waar leerlingen leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en weerbaar te zijn (Rots en Water, Love Limits, Samen Sterk).
 • Binnen school zijn een mannelijke en een vrouwelijke docent aangesteld als vertrouwenspersonen waar je als leerling of ouder met al je vragen terecht kan. Relaties & Seksualiteit

Onze school besteedt veel aandacht aan prettige omgangsvormen en onze leerlingen worden geïnformeerd over seksualiteit en relaties. Dat gebeurt met behulp van verschillende lesmethodes en werkvormen in de lessen Verzorging, Burgerschap of in mentorlessen. De onderwerpen worden daarbij afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen. Voor vragen of extra informatie hierover kan een leerling ook altijd bij zijn of haar mentor terecht of soms gebruikmaken van een inloopspreekuur op school van de organisatie Qpido.

Het Plein wil een school zijn waar iedereen zichzelf mag en kan zijn, waar verschillen en bijzonderheden op positieve aandacht en ruimte voor ontwikkeling mogen rekenen.  

Vignet

Omdat wij inmiddels veel ontwikkeld hebben en aanbieden rondom dit thema, hebben wij hiervoor in 2019 een ‘Vignet Gezonde School’ ontvangen. Dit vignet is een landelijke erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. Dit vignet is toegekend voor 3 jaar.

In de komende jaren gaan we ons inzetten om ook voor andere thema’s, zoals  bewegen & sport of gezonde voeding, een vignet te behalen.  


Image result for logo gezonde school vignet