INFO CORONA

In dit nieuws-item kunt  u de laatste ontwikkelingen en afspraken vinden betreft de aanpak van het Corona-virus op Het Plein.

- Het Plein is  gesloten tot en met maandag 1 juni.
- Er wordt heel hard gewerkt aan de veiligheid, zodat we goed voorbereid zijn als op 2 juni de leerlingen komen. Hierbij noem ik:

- een aangepast rooster, groepen worden in groepjes verdeeld
- overal is hand-gel aanwezig en schoonmaakspray
- er komt een looproute om contact te vermijden 
- de school wordt extra, ook overdag extra schoongemaakt, wc's extra schoongemaakt
- geen kantineverkoop, dus zelf brood mee.
- voorlichtingsfilm wordt gemaakt om regel duidelijk te maken
- extra toezicht om alles in goede banen te leiden

- we volgen de richtlijnen van het RIVM en de Onderwijsinspectie.
- stages van de leerlingen gaan in principe niet door tenzij anders afgesproken met het stagebedrijf. Meldt aan je mentor en aan je stage wat je gaat doen.
- via de mentoren wordt contact onderhouden via de groepsapp, ons eigen Youtube-kanaal en nu ook via Google Classroom, de mentor zal hierover uitleg geven.
- de schoolreis van de 2e jaars naar Duinrell wordt uitgesteld naar het nieuwe schooljaar.
- de excursie naar Ajax  hebben we kunnen verplaatsen naar 11 september.
- de studiedagen van dit schooljaar komen te vervallen. Als de school dan weer open is zullen de lessen gewoon doorgaan.
- IOP-oudergesprekken zullen per telefoon worden gedaan.

-OUDERS, maakt u zich zorgen om uw zoon of dochter, neemt u dan contact op met de mentor. Wij kunnen via onze partners in de zorg mogelijk hulp aanbieden.
Ook kunt u gebruik maken van het telefoonnummer van de GGD: 
020 5555202

Wij betreuren de ontwikkelingen en wensen jullie veel sterkte en succes.
Wij doen als team onze uiterste best om de leerlingen te helpen waar mogelijk.
Wij zijn erg blij met zoveel mooie reacties, zoveel gemaakt werk en zoveel medewerking van leerlingen en ouders, dank daarvoor.

U kunt de ontwikkelingen van de maatregelen op Het Plein in dit nieuws-item volgen.

Voor de vertaling in Turks: klik hier
Voor de vertaling in Arabisch: klik hier
Media
  • Schermafbeelding 2020-05-19 om 18.00.12