School gesloten tot einde schooljaar

In dit nieuws-item kunt  u de laatste ontwikkelingen en afspraken vinden betreft de aanpak van het Corona-virus op Het Plein.

- Het Plein is  gesloten tot het eind van het schooljaar
- Vandaag heeft de GGD ons meegedeeld dat bij een van onze leerlingen Corona is vastgesteld. Om die reden hebben we met instemming van de GGD en ons bestuur helaas moeten besluiten om de school te sluiten voor alle reguliere lessen.
- Wij gaan er van uit dat in de laatste schoolweek in samenspraak met de mentor veilig een klassenuitje georganiseerd kan worden. Ouders en leerlingen krijgen hiervan via de mentor bericht.
- Voor speciale begeleiding of les in zeer kleine groepjes kan op afspraak de leerling wel op school komen.
- Ook voor het IOP-/rapportgesprek kan u worden uitgenodigd op school. Dit kan eventueel ook via telefoon of digitaal, zodat u niet op school hoeft te komen. De mentor zal u hierover inlichten.
- Helaas hebben wij dit besluit moeten nemen, maar de veiligheid van onze leerlingen en personeel vinden wij het belangrijkst.
- De docenten en mentoren zullen contact houden met uw zoon/dochter via digitale lessen en Google Classroom.
- Die leerlingen die een diploma of certificaat uitgereikt gaan krijgen, ontvangen nog bericht hoe wij dit gaan organiseren.
- we volgen de richtlijnen van het RIVM en de Onderwijsinspectie.
- stages van de leerlingen gaan in principe niet door tenzij anders afgesproken met het stagebedrijf. Leerlingen, meldt aan je mentor en aan je stage wat je gaat doen.
- Via de mentoren wordt contact onderhouden via de groepsapp, ons eigen Youtube-kanaal en nu ook via Google Classroom.
- ook hopen wij nog wel op gepaste en veilige wijze afscheid van de leerlingen te kunnen nemen. Ook hierover zal de mentor u inlichten.
- Vandaag is er ook een brief naar alle ouders/leerlingen verstuurd om u allen op de hoogte te brengen.

-OUDERS, maakt u zich zorgen om uw zoon of dochter, neemt u dan contact op met de mentor. Wij kunnen via onze partners in de zorg mogelijk hulp aanbieden. 
Ook kunt u gebruik maken van het telefoonnummer van de GGD: 
020 5555202

Wij betreuren de ontwikkelingen en wensen jullie veel sterkte en succes.
Wij doen als team onze uiterste best om de leerlingen te helpen waar mogelijk.
Wij zijn erg blij met zoveel mooie reacties, zoveel gemaakt werk en zoveel medewerking van leerlingen en ouders, dank daarvoor.

U kunt de ontwikkelingen van de maatregelen op Het Plein in dit nieuws-item volgen.

Media
  • Schermafbeelding 2020-05-19 om 18.00.12