Het Plein Streetwise next level

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar lopen veel risico in het verkeer. Ze fietsen zelfstandig naar school, maar groepsdruk of mobile telefoons spelen een grote rol in hun gedrag. De ANWB biedt een interactief verkeersprogramma aan om jongeren positief te beïnvloeden op het gebied van verkeer. 


Onze school biedt al meer dan 5 jaar dit programma aan. Het programma Streetwise is speciaal gericht op de eerste 3 klassen en vindt plaats aan het begin van ieder schooljaar. Doordat we al jaren dit programma aanbieden zijn we door de ANWB uitgeroepen tot een “streetwise school”. En mochten we een oorkonde in ontvangst nemen. En daar zijn we trots op!


We vinden dat het streetwise programma goed aansluit bij de missie van onze school. We willen dat onze leerlingen zelfstandig en veilig kunnen deelnemen in de maatschappij. Door het interactieve programma worden leerlingen bewust gemaakt van hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de risico’s van het gebruik van je telefoon tijdens het fietsen of lopen. 


Voor ieder leerjaar is er een apart programma. De 1e jaars volgen het programma in de klas. In kleine groepjes krijgen zij filmpjes te zien met voorbeelden van verkeerssituatie en worden ze bewust gemaakt van de gevaren. De 2e jaars leerlingen volgen een programma in de grote Verkeersbus van de ANWB. In deze prachtige bus leren ze door oefeningen, spelletjes en simulaties lastige verkeerssituaties goed in te schatten, zoals de dode hoek of voorrangsregels. De 3e jaars leerlingen krijgen een workshop met ‘Virtual Reality’ brillen. Door het gebruik van VR leren zij beter inzien welke verantwoordelijkheid zij dragen voor veilig verkeersgedrag in het verkeer.


Media
  • ANWB