GILGAMESJ OP HET PLEIN – EEN UITDAGEND KUNSTPROJECT

Cultuur maken geef plezier, brengt mensen samen en creëert begrip onder elkaar.  Daarom heeft Praktijkcollege Het Plein een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds van cultuurparticipatie voor een prachtig, uitdagend project van 3 jaar, Gilgamesj op het Plein.

Het Gilgamesj is het oudste epos ter wereld en vertelt het verhaal van de legendarische koning uit Uruk. Het epos is samengesteld uit een verzameling heldenverhalen met Gilgamesj als hoofdpersoon.  In deze verhalen beleeft de held Gilgamesj, vaak vergezeld door zijn vriend Enkidu, mythologische avonturen. Zo gaat hij op zoek naar het eeuwige leven of vecht hij een duel uit met bovennatuurlijke wezens. Gigamesj worstelt met belangrijke levensvragen.

Het Gilgamesj epos heeft veel invloed gehad op de Bijbel en de Koran en zullen daarom bij iedereen wel bekend voorkomen. De universele thema’s die in de verhalen voorkomen gaan over volwassen worden, vriendschap, seksuele ontwikkeling, strijd, angst,  jaloezie en afscheid nemen. Thema’s die erg goed aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen.  

Gilgamesj op Het Plein ondersteunt de visie en missie van Het Plein: Ik ontdek  op Het Plein wat ik kan, wie ik ben en leer zelfstandig te worden.
Het project is een stimulans voor de leerlingen om hun hun zelfvertrouwen te vergroten. Er is talent en dat mag gezien worden. Leerlingen reflecteren op hun  eigen rol binnen het werkproces en denken na over belangrijke thema’s  in het leven. Zo ontdekken ze wie ze zijn of willen zijn.

Binnenkort meer over dit project!

Media
  • Gilgamesj