Praktijkcollege Het Plein ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Ook dit jaar hebben we weer een ESF subsidie ontvangen voor arbeidstoeleiding. Lees meer in de bijlage.