breed aanbod

Op de volgende pagina's vind je een overzicht van de vakken die wij op onze school aanbieden.
Er is extra veel aanbod in praktische vakken. Leerlingen bij ons op school leren over het algemeen het beste door te doen. In de eerste twee leerjaren is er extra aandacht voor de leervakken als Taal en Rekenen.