Breed aanbod

Op de volgende pagina's vind je een overzicht van de theorievakken die wij op onze school aanbieden.
Vooral in de eerste twee leerjaren is er extra aandacht voor de theorievakken zoals Nederlands en Rekenen. Deze en de overige vakken worden aangeboden met zoveel mogelijk aandacht voor het praktische nut ervan.