Burgerschap

Het vak Burgerschap krijg je in iedere klas. Het vak gaat over onze maatschappij en jouw plek daarbinnen. Je leert goed begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit en wat jij zelf kan doen om op een prettige en sociale manier mee te doen in onze maatschappij. Onderwerpen die worden besproken zijn: gezondheid, reizen, omgaan met geld, media, culturen, veiligheid en politiek.  

Het is bij deze lessen ook belangrijk dat je leert een eigen mening te vormen en die op een goede manier kan uitwisselen met klasgenoten. Waar het kan, gaan we ook op excursie of zal er een gastdocent iets komen vertellen.