Rekenen

Rekenen wordt gegeven in elk leerjaar. Je werkt op je eigen niveau uit een boek maar ook online in Studiemeter en Snappet. Tijdens de lessen worden zoveel mogelijk praktische materialen gebruikt om je te helpen de stof zo goed mogelijk te begrijpen.