ESF

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een subsidie die als doel heeft leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs beter te laten doorstromen naar een baan of naar het beroepsonderwijs. De subsidie gaat naar projecten waarbij leerlingen praktijkervaring opdoen. 

Ook onze school krijgt subsidie voor diverse projecten.