informatie  ouders

aanmelding

Ouders/verzorgers doen de aanmelding. Zij maken hiervoor een afspraak met de school en komen dan samen met hun kind op school. Zij krijgen (eventueel nog) een rondleiding en er volgt een gesprek. Daarna wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Het is dan nog niet zeker dat de school de leerling ook daadwerkelijk toelaat.

Wanneer een leerling bij onze school wordt aangemeld, willen wij eerst graag weten of onze school wel de goede plek is voor die leerling.
Voor aanmelden mailt u naar Pauline van der Pijl (zorgcoordinator):  p.pijl@het-plein.net
Voor extra informatie betreft de aanmelding klik hier.

Extra vergoeding

Gratis laptop en geld voor schoolkosten

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de schoolkosten. Voor ouders met kinderen op de middelbare school zijn er twee regelingen. Dit zijn de Scholierenvergoeding en de gratis laptop.

Scholierenvergoeding (voor kinderen jonger dan 18 jaar)

U krijgt extra geld. Daarmee betaalt u bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolreisjes, de sportclub, bijles, muzieklessen, een fiets of schoolspullen.

• Let op. U krijgt pas geld als u ons laat weten wat u betaald heeft. Dat doet u met een declaratieformulier.

Reiskosten

Moet uw kind reizen voor de middelbare school? Dan kunt u € 250,- krijgen voor de reiskosten. U krijgt alleen geld als uw kind 3 zones of meer moet reizen.

Gratis laptop

• Uw kind krijgt een computer. En u krijgt één keer € 200,- voor een abonnement op internet.

• Uw kind moet eerst een cursus doen voordat het de laptop krijgt. Daar leert uw kind de laptop en internet te gebruiken.

Wat is een laag inkomen en weinig geld?

Uw jaarinkomen was in 2015 lager dan € 23.450,- als u samenwoont met uw partner en uw kind(eren). Of lager dan € 22.656,- als u alleen woont  met uw kind(eren). En u had op 31 december minder dan € 11.790,- aan geld.

Ontvangt u AOW, dan gelden andere bedragen.

Aanvragen

Kijk voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.amsterdam.nl/pakjekans of bel 020 252 6000.
Kijk ook op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/kan-ik-een-tegemoetkoming-schoolkosten-voor-scholieren-krijgen