gezonde school

Op verschillende manieren probeert onze school bij te dragen aan de gezondheid van zijn leerlingen en personeel. Gezondheid op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak. We vinden dat belangrijk omdat goede gezondheid leidt tot een prettig en veilig schoolklimaat, betere prestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl ook buiten school.

 Aan het thema ‘relaties & sexualiteit’ besteden wij veel aandacht. Voor dit onderdeel heeft Het Plein een ‘Vignet Gezonde School’ behaald. Dit vignet is een landelijke erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.
Dit vignet wordt toegekend voor 3 jaar.

Klik hier voor de volledige informatie over het vignet Gezonde School.