stage en bedrijven

                  

Onze leerlingen leren door te doen, daarom vormen de stages een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

stages

Interne stage; in de derde klas trainen de leerlingen hun arbeidsvaardigheden tijdens de lessen in de school. Ook in kleine groepjes bij bedrijven, altijd met een docent.
Als volgende stap kan een snuffelstage worden gevolgd van één dag in de week, gedurende een paar maanden.

Sectorstage; in de bovenbouw (vanaf leerjaar 4)  lopen de leerlingen twee dagen stage bij  bedrijven in de sector die zij hebben gekozen. Deze stage geldt als een voorbereiding op een baan in deze sector.

Stagebegeleiding

Onze leerlingen worden vanuit school intensief begeleid door een stagebegeleider die regelmatig het stagebedrijf bezoekt en coachingsgesprekken voert met de leerlingen. Het doel is de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

bedrijven

Bedrijven kunnen contact opnemen met onze stagecoördinator:
mw. Renée Kraaij, te bereiken via:  r.kraaij@het-plein.net