uitstroom

Onze leerlingen werken tijdens hun schooltijd aan een goede uitstroom.
Via lessen en diverse vormen van stage worden zij op de arbeidsmarkt voorbereid.
Veel leerlingen volgen na een voortraject in samenwerking tussen onze school en het ROC aan een vervolgopleiding in het MBO.
Veel leerlingen halen bij ons een diploma of certificaat bij diverse brancheorganisaties waaronder het SVH (horeca) , KCH (handel) en CSU (schoonmaak groothuishouding).
Ook het KPC certificaat Werken in de groothuishouding en KPC Werken in de zorg kunnen bij ons worden gehaald.
Ook lukt het veel leerlingen om via de stages uit te stromen naar werk.

Na het verlaten van de school worden onze leerlingen nog twee jaar begeleid indien gewenst en kunnen ze gebruik maken van advies en nazorg.

Praktijkonderwijs Het Plein