CKV

Het vak CKV (cultureel kunstzinnige vorming) leert je om met verschillende materialen en technieken om te gaan. Je krijgt de vakken tekenen, schilderen, textiel en keramiek.

Ook leer je toneel bij drama en volg je een workshop bij de Toneelmakerij.

Er zijn dansworkshops en je leert bij de muziekworkshop van de Klankspeeltuin een eigen beat maken op de computer.

Je kan ook workshops film en fotografie volgen. Tijdens de lessen CKV leer je  zo op een creatieve manier veel vaardigheden ontwikkelen en je leert van andere culturen, door middel van excursies naar musea.