Algemene vakken

Het lesprogramma op onze school is breed. Leerlingen van Het Plein worden in eerste instantie niet opgeleid voor een specifiek beroep, maar tot een goede werknemer. Een goede werkhouding en sociale vaardigheden staan in de begeleiding voorop. Vakkennis komt later, in het laatste deel van de opleiding, als de leerling een richting gekozen heeft en bijna klaar is om aan het werk te gaan en een baan te vinden. 

De leerlingen krijgen deze vaardigheden aangeleerd in de volgende vakken:

Nederlands
Rekenen/Wiskunde
Informatiekunde
Engels
Burgerschapskunde