zorg

Net als ieder mens heb je sterke kanten en soms ook beperkingen. Wij willen jou zo goed mogelijk begeleiden en vooral aansluiten bij jouw sterke kanten. Heb je extra ondersteuning nodig, dan overlegt je mentor met het zorgteam welke zorg en ondersteuning het beste bij je past.