Zorgteam

Binnen de school is er een ondersteuningsteam aanwezig. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator en de psycholoog. Er wordt nauw samengewerkt met een ouder-kind adviseur, een GGD-arts, een begeleider passend onderwijs, ambulante begeleiding en externe orthopedagogen.