Onze school

Het Plein is een school voor Praktijkonderwijs in Amsterdam Nieuw West. Leerlingen krijgen bij ons het onderwijs dat zij nodig hebben om zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij. Zowel in het werk als in het dagelijkse leven.

"Ik ontdek op Het Plein wat ik kan, wie ik ben en leer zelfstandig te worden!"

PraktijkonderwijS

Wij begeleiden de leerlingen geleidelijk van een schoolsituatie naar een zelfstandig leven. Dit doen we door naast een theoretische basis de leerlingen veel praktische vaardigheden te leren. Met onze individuele scholings- en leertrajecten willen we leerlingen ondersteunen een goede baan te vinden en te behouden in de sectoren; 

  • Zorg & Dienstverlening
  • Handel & Logistiek
  • Algemene techniek en Mobiliteitstechniek 
  • Consumptieve techniek

Missie en visie

Onze missie is het bieden van een veilige omgeving voor leerlingen en docenten, waarbinnen zij hun mogelijkheden kunnen ontdekken en leren in te zetten. Onze school is een plek waar leerlingen leren om zelf regie te nemen in hun leven en waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen.  Om onze doelen te bereiken zetten we in op een aantal beloftes, onze kernwaarden: 

Positief: Wij benaderen onze leerlingen altijd vanuit een positief perspectief. We kijken naar iemands kunnen en mogelijkheden.  
Betrokken: Onze school is overzichtelijk en klein. Leraren, leerlingen en ondersteunend personeel kennen elkaar goed. Dit zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid.
Veilig: Wij willen dat leerlingen het naar hun zin hebben en zich vooral veilig voelen. Iedereen kent elkaar bij ons op school, dat uit zich in een hecht team van medewerkers en leraren. Onze school is daardoor een beschermde omgeving voor leerlingen.
Professioneel: Wij werken met gediplomeerde theorie- en praktijkdocenten en ondersteunend personeel, elk met hun eigen specialisatie.  We werken samen met scholen in het voortgezet onderwijs en zorg-ondersteunende organisaties om de leerlingen het beste te kunnen bieden.
Innovatief:   We willen dat het onderwijs voor onze leerlingen steeds verbetert. Dit kan met behulp van een nieuwe aanpak of technologie. Met nieuwe technologie kun je denken aan internet, maar ook toepassingen zoals de nieuwste digiborden. 
Ook werken met een leerlingvolgsysteem waarin alle gegevens worden bewaard. Dit leerling volgsysteem is zowel voor docent als leerling en ouders te gebruiken. Voor de leerling in de vorm van portfolio, waarin opdrachten, afspraken worden vastgelegd. We zijn constant bezig met het verbeteren van dit leerlingvolgsysteem in samenwerking met anders scholen en bedrijven. 
Daarnaast volgen onze docenten regelmatig trainingen om in hun vakgebied up to date te blijven.