ONS ONDERWIJS

Het onderwijs van onze school is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in onze maatschappij, zowel in het werk als in het dagelijkse leven.
In de lessen wordt aandacht besteed aan vakgebieden die aansluiten bij onze uitstroomprofielen Zorg & Dienstverlening, Algemene- en Mobiliteitstechniek, Handel & Logistiek en Consumptieve techniek


Praktijvakken

Praktische vakken zijn: koken/catering, huishoudkunde/facilitair, houtbewerking, fietstechniek en basis autotechniek, kunst, cultuur & theater voor de creatieve vaardigheden, detailhandel/magazijn en logistiek. Daarbij besteden wij vooral aandacht aan algemene werknemersvaardigheden. Lees hier meer over onze praktijkvakken. 

Theorievakken

De theoretische leerstof moet vooral functioneel zijn, dus goed bruikbaar in de situatie van alledag. De nadruk ligt op het praktisch handelen van de leerling. Bij ons op Het Plein leer je door te doen! Daarom koppelen we de theorie zoveel mogelijk aan  concrete situaties in de praktijk. De theoretische vakken bestaan uit: Nederlands, Engels, Rekenen, Burgerschap, Informatica.

Sociale vaardigheden

Daarnaast hebben we gedurende het schooljaar veel trainingen die gericht zijn op de weerbaarheid en andere sociale vaardigheden gericht op de toekomst van onze leerlingen. Denk hierbij aan Rots & Water, Projecten van Kikid, etc.