Wie zijn wij

Onze missie is het bieden van een veilige omgeving voor leerlingen en docenten, waarbinnen zij hun mogelijkheden kunnen ontdekken en leren in te zetten. We willen onze leerlingen voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. 

Om onze doelen te bereiken zetten we in op een aantal beloftes, onze kernwaarden: 

 • Positief: Wij zijn positief ingesteld en we ondersteunen en faciliteren de ontwikkeling van onze leerlingen.
 • Betrokken: We zijn betrokken bij de ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen.
 • Veilig: We creëren een veilige leeromgeving zodat leerlingen op school het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Professioneel: Onze professionele houding komt tot uiting in de overtuiging dat het leren en ontwikkelen van ons een parallel proces is als dat van de leerlingen.
 • Innovatief: We trachten innovatief onderwijs aan te bieden door aan te sluiten op de nieuwste ontwikkelingen binnen het praktijkonderwijs.

Schoolgids

 • Onze school
 • Ons onderwijs
 • Onze ondersteuning voor de leerlingen
 • Informatie voor ouders
 • Veiligheid

Team

Op het Plein werken enthousiaste en gemotiveerde mensen die  een passie hebben voor onderwijs. Iedereen wil de leerlingen gelijke kansen bieden door te kijken naar de mogelijkheden ze die ze hebben.

Directie

Onderbouw mentoren

 • Olga Heyster (Onderbouw coördinator)
 • Joli Rottinghuis
 • FadouaRhouat
 • Angelica Bakker
 • Mahmut Saridag
 • Soumaya el Amrani
 • Nabila el Aouami
 • Fatima Amenkur
 • Anneke de Bree
 • Guillermo Ware

Bovenbouw mentoren

 • Daphne Wisman (Bovenbouw coördinator)
 • Meriem Ameziane
 • Edwin Emmens
 • Souhaila Moudou
 • Asghar Rabei
 • Irna Verburg
 • Maartje Koppes
 • Gizelle Rijnen
 • Sofia Zakir
 • Khadija ait M’rim

Managementteam

 • Jochem Luijkx
 • Daphne Wisman
 • Maartje Koppes 
 • Olga Heyster
 • Pauline van der Pijl
 • Julia Tunderman
 • Maaike Hiemstra

Overige docenten

 • Rob Lucassen
 • Bart Zeldenrijk
 • Sjoerd Walkier
 • Tayron Dekker
 • Najib Taki
 • Fatmanur Karagoz
 • Inssaf Cheikh
 • Malou Coblijn
 • Daan Vonk
 • Guilliaume Burgos
 • Samir Azzou (Conciërge)

Ondersteuning

 • Pauline van der Pijl (Zorg coördinator)
 • Julia Tunderman (Schoolpsycholoog)
 • Isa van Dam (Interne begeleider)
 • Khadija ben Amar (Verzuim coördinator)
 • Maartje Koppes (Stage coördinator)
 • Willem Jan Hoekstra (Cultuur coördinator)

Ouderraad

Ouders praten mee over het beleid op school. Ze zijn onderdeel van de medezeggenschapsraad. De ouderraad adviseert over (beleids)zaken die voor ouders en leerlingen belangrijk zijn. 

Op dit moment zijn we nog op zoek naar ouders die dit willen. Stuur een mail naar mr@plein.kolom.net

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders, 2 leerkrachten, management assistent en een voorzitter. Samen geven ze mede vorm geven aan het beleid op Het Plein en dragen bij aan het uitvoeren van dit beleid.

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en personeel te creëren en te behouden. Dit doen we door:

 • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
 • actief met onze ouders te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Het Plein beïnvloeden.
 • een bijdrage te leveren op onze school en in de GMR.

De MR vergadert ongeveer 3 keer per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@plein.kolom.net

Aanmelding en toelating

Leerlingen krijgen van de basisschool het advies voor praktijkonderwijs. Leerlingen kunnen 1 school uitkiezen waar zij zich willen aanmelden. Als er wordt aangemeld bij Het Plein dan leest de aanname commissie (ondersteuningscoördinator, schoolpsycholoog en directeur) het volledige dossier van een leerling zorgvuldig.

Als een leerling passend lijkt voor plaatsing, dan wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Wanneer deze wordt afgegeven, mag een leerling starten op Het Plein.