Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.

Schooltijden

We geven les in blokken van 1,5 uur.

Blok 1: 08.30 – 10.00 uur
Blok 2: 10.15 – 11.45 uur
Blok 3: 12.15 – 13.45 uur
Blok 4: 14.00 – 15.30 uur

Pauze

Op school hebben de leerlingen pauze van 10.00 uur tot 10.15 uur en van 11.45 uur tot 12.15 uur. In de middag is er nog een kleine pauze van 13.45 tot 14.00 uur.

De schooltijden verschillen per klas. De eerste les begint om 8.30 uur en de laatste les eindigt om 15.30 uur. Aan het begin van het schooljaar ontvangen leerlingen hun rooster. Door de stage in de bovenbouw hebben de leerlingen uit de bovenbouw afwijkende lestijden.

Vakanties en belangrijke data

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.

Naschoolse activiteiten

Wij zijn een rijke school en dat betekent dat we tot 17.00 uur open zijn voor onze leerlingen. Alle activiteiten die we na school organiseren vallen onder PLEIN XL: Denk aan activiteiten als; sporten, muziek maken, kleding ontwerpen en nog veel meer. Alle leerlingen mogen zich aanmelden voor deze naschoolse activiteiten. Klik hier voor meer informatie.

Protocollen en documenten

  • Schoolplan
  • Schoolveiligheidsplan
  • Meldplicht en meldcode
  • Klachtenregeling
  • Privacy
  • Verzuimprotocol
  • Antipestprotocol

Schoolverlaters

Voor onze schoolverlaters hebben wij belangrijke zaken die nodig zijn om te kunnen overleven in onze maatschappij overzichtelijk op een rijtje gezet, klik hieronder naar schoolverlaters-site.